Opleiding Kindbehartiger

Er geldt een selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor professionals die zich aanmelden. Vul bij interesse voor de rol en de opleiding het bijgaande formulier in en stuur deze samen met je CV en motivatie naar: info@kindbehartiger.nl

Procedure tot kwalificatie

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Toesturen CV, motivatie en intakeformulier.
 • Professionele werkervaring passend bij het profiel van de Kindbehartiger.
 • Het kindstuk moet middels eerder gevolgde opleidingen geborgd zijn, te denken valt aan een therapeutische, (ortho)pedagogische, psychologische, kindercoach achtergrond alsmede specialistische trainingen die zijn gevolgd ten aanzien van rouw, verlies en scheiding.
 • Persoonlijk gesprek waarbij de rol van de Kindbehartiger en de inhoud van de opleiding worden besproken alsmede afspraken worden bevestigd.

Tijdens de opleiding tot Kindbehartiger doorlopen potentiële nieuwe Kindbehartigers, die de eerste ronde van de selectieprocedure vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zijn doorlopen:
– Het curriculum Familie- en Jeugdrecht
– Het curriculum over de Kindbehartiger in de praktijk en de werkwijze van de Kindbehartiger
– Het curriculum over de privacywetgeving alsmede dossiervorming en verslaglegging als Kindbehartiger
– Het curriculum over de gespreksvoering met kinderen vanuit de Kindbehartiger rol
– Het curriculum over rouw, verlies en conflict alsmede het HART model
– Het curriculum over de Meldcode en het afwegingskader voor Kindbehartigers
– Het curriculum over Ouderonthechting

Er wordt tijdens de opleidingsdagen ingegaan op het werkveld waarbinnen de Kindbehartiger opereert, het juridisch kader wordt belicht en de werkwijze van de Kindbehartiger wordt uiteen gezet aan de hand van casuïstiek.

Na dag 1 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers:

 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger en het juridisch speelveld;
 • Kennis van de belangrijkste bepalingen uit het Familie- en Jeugdrecht;
 • Inzicht in de rol van de bijzondere curator in Jeugdzaken en het verschil met de rol van de Kindbehartiger;
 • Een rechtsvergelijking met het buitenland;
 • Inzicht in de rol van de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming;
 • Kennis van de kinderbeschermingsmaatregelen;
 • Kennis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
 • Kennis hoe te kunnen interveniëren op basis van de wetten en regels met het oog op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in een scheidingssituatie;
 • Inzicht in het fenomeen Kinderontvoering;
 • Begrip van enkele uitgangspunten vanuit het Internationaal Privaatrecht.

Na dag 2 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers:

 • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van kinderen;
 • Inzicht in de impact van een scheiding op kinderen en hun ouders;
 • Inzicht in de gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie in lijn met hun ontwikkelingsfase en het werkboek Kindbehartiger;
 • Kennis van de rol van de Kindbehartiger binnen de jeugdsector;
 • Kennis van het speelveld waarin de Kindbehartiger zich beweegt;
 • Kennis van belangrijke samenwerkingspartners voor de Kindbehartiger;
 • Kennis van diverse interventies;
 • Inzicht in het analytisch werken, de werkwijze van de Kindbehartiger, de overeenkomst Kindbehartiger, de Beroepscode Kindbehartiger en het Protocol Kindbehartiger.

Na dag 3 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers:

 • Inzicht in de privacywetgeving;
 • Kennis in hoe een privacyverklaring op te stellen als Kindbehartiger;
 • Kennis van verslaglegging en dossiervorming als Kindbehartiger (hieromtrent wordt thuis  een fictief verslag door de deelnemers beoordeeld aan de hand van de vereisten rondom verslaglegging en dossiervorming);
 • Inzicht in hoe de stof van de eerdere dagen te integreren in verslagen en dossiers.

Na dag 4 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers:

 • Theoretisch kader gesprekken met kinderen per leeftijdscategorie;
 • Kennis van verschillende spel- en gespreksmethodieken om aan te kunnen sluiten bij ouders en kinderen en deze in te zetten vanuit de rol als Kindbehartiger;
 • Oefeningen met gespreks- en spelmethodieken;
 • Oefeningen voor het ervaren van kinderemoties.

Na dag 5 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers:

 • Kennis van de term ouderonthechting;
 • Kennis hoe ouderonthechting te signaleren;
 • Inzicht in hoe ouderonthechting op te nemen in dossiers en verslaglegging;
 • Inzicht in de noodzaak tot samenwerking met experts op het gebied van ouderonthechting.

Na dag 6 van de opleiding tot Kindbehartiger hebben deelnemers (deze middag wordt opgedeeld in twee delen):

 • Kennis van rouw en verlies bij ouders en kinderen;
 • Kennis van conflicten op ex-partnerniveau;
 • Kennis van het HART model en begrip van de toepasbaarheid hiervan in de praktijk als Kindbehartiger;
 • Kennis van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van de te doorlopen stappen binnen de Meldcode;
 • Kennis van het afwegingskader voor de eigen beroepsgroep;
 • Inzicht in het signaleren van zorgen en onderscheid te maken tussen feiten en meningen.
 • Inzicht in wanneer over te gaan tot melden en hoe dit te doen vanuit de rol als Kindbehartiger.

Tijdens de dagen wordt geoefend met casuïstiek.

Trainers
De opleidingsdagen worden verzorgd door Marieke Lips als ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger en vanuit haar praktijk KidsInbetween.
Marjolein Bruinenberg treedt op als docent op het gebied van de gespreksvoering met kinderen.
Florieke Stofmeel treedt op als docent op het gebied van de Meldcode training.
Heleen Koppejan treedt op als docent op het gebied van ouderonthechting.

Thuiswerk en certificering
De opleidingsdagen worden afgerond met thuiswerkopdrachten, waarbij het theoretisch kader wordt getoetst, casuïstiek wordt uitgewerkt en een fictief verslag wordt beoordeeld.
Bij een voldoende beoordeling wordt het Certificaat Kindbehartiger afgegeven. Bij onvoldoende beoordeling wordt contact opgenomen met de deelnemer, waarna de eenmalige mogelijkheid tot herkansing wordt geboden.

Accreditatie

De Opleiding Kindbehartiger is geaccrediteerd van 31 maart 2023 tot 31 maart 2026 onder nummer SKJ214136, categorie Formeel leren – Scholing.

Het accreditatienummer / ID nummer is:      SKJ214136
Geaccrediteerde punten Totaal:       66 punten

Kosten

Opleiding tot Kindbehartiger, inclusief materialen waaronder een werkboek, reader, de recht uit mijn hart kaarten voor kinderen, de LosVast en helpende gedachten gesprekskaarten: 1.995 euro vrij van BTW in verband met CRKBO registratie. Wanneer gekozen wordt om de optionele dag met Het Mattenspel te volgen bedraagt dit 250 euro vrij van BTW extra bovenop de opleidingskosten.

De boeken Jeugdrecht begrepen, Luister je wel naar mij (Delfos) en Kinderen op de Eerste Plaats dienen zelf te worden aangeschaft en vooraf te worden gelezen.
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Na 7 dagen is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
Betaling geschiedt via facturering vanuit KidsInbetween met een betalingstermijn van 14 dagen.

De volgende opleidingsronde in 2023 staat gepland op:

 • Vrijdag 8 september 2023 09.30-17.30 uur Juridisch kader en IVRK
 • Vrijdag 15 september 2023 09.30-17.30 uur Ontwikkeling kinderen en traject Kindbehartiger
 • Vrijdag 29 september 2023 09.30-17.30 uur Gesprekvoering kinderen
 • Vrijdag 6 oktober 2023 09.30-17.30 uur Verslaglegging en dossiervorming
 • Vrijdag 20 oktober 2023 09.30-17.30 uur Meldcode en rouw&verlies
 • Vrijdag 3 november 2023 2022 09.30-17.30 uur Ouderonthechting
 • De volgorde van de dagen zal hier iets anders zijn vanwege de beschikbaarheid van de docenten
 • Optioneel dagdeel Mattenspel nader in te plannen naar behoefte (09.30-13.30 uur)

Locatie
Kiekstraat 22-24 te Amsterdam IJburg. Parkeren bij parkeergarage Daguerrestraat op IJburg of met het OV tram 26 naar IJburg (halte Lumierestraat) vanaf Amsterdam Centraal.

Studieduur
De studieduur is als volgt:

 • Circa 40 opleidingsuren
 • Circa 12 uur theoriestudie
 • Circa 20 uur thuiswerkopdrachten

Totaal van 72 uur studiebelasting.

Literatuur
De volgende literatuur is verplicht gesteld:

Ondersteuning
Ondersteuning wordt voorafgaand, tijdens en na de opleidingsdagen aangeboden via KidsInbetween (www.kidsinbetween.nl).

Traject na certificering
Na kwalificatie neemt de Kindbehartiger minimaal twee maal per jaar deel aan intervisie in de regio.

Totale kosten en lidmaatschap

 • Opleiding tot Kindbehartiger, inclusief materialen: 1.995 euro vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie.
 • Eenmalige registratiekosten eerste jaar Register Stichting Kwaliteit Kindbehartiger: 100 euro vrij van BTW. 
 • Jaarlijks lidmaatschap Beroepsorganisatie Kindbehartiger: 195 euro vrij van BTW, naar evenredigheid te berekenen vanaf moment van instroom.
 • Collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Kindbehartigers: 78,65 euro inclusief assurantiebelasting (dit kan ook zelf geregeld worden zolang de rol van de Kindbehartiger volledig is afgedekt).