Over Marieke Lips

Marieke Lips heeft zich tijdens haar studie en opleidingen gespecialiseerd in het jeugdrecht alsmede de ontwikkeling en hechting van kinderen. Sinds 2014 heeft zij haar eigen praktijk KidsInbetween, waar zij kinderen en ouders in een scheidingssituatie ondersteunt als jeugd- en gezinsprofessional.

Marieke is bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger. De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen. Sinds de komst van het Kinderrechtenverdrag staat het belang van kinderparticipatie steeds meer voorop. Kinderen hebben zodoende het recht om hun stem te kunnen uiten en het recht dat er rekening wordt gehouden met wat zij nodig hebben van hun ouders.

Marieke ondersteunt ouders in parallel ouderschapstrajecten. Een parallel ouderschapstraject kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden. Ouders wordt geleerd om te kunnen gaan accepteren dat ze het ouderschap ook los van elkaar kunnen invullen, parallel aan elkaar met de focus op eigen taken. Hierdoor komt er energie vrij voor ouders om zich te kunnen blijven focussen op de eigen ouderrol en de relatie met de kinderen.

Marieke is daarnaast gespecialiseerd in systemisch werk, is erkend kindertherapeut en zelfstandig docent. Verder is zij betrokken geweest bij projecten rondom de positie van kinderen in een scheidingssituatie, heeft zij ervaring in het voeren van politieke lobby, verzorgt zij lezingen en trainingen en schrijft columns.
Marieke heeft het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een complexe scheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Ook heeft zij het kinderboekje ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken’ geschreven, is zij mede auteur van het boek Partners door dik en dun en heeft zij de gesprekskaarten recht uit mijn hart en LosVast (mede)ontwikkeld.

Marieke werkt graag samen met partijen aan initiatieven ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en het ouderschap tijdens en na de scheiding.
Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de positie van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘.

De boodschap die Marieke uitdraagt, is dat ieder kind het verdient om zo lang mogelijk kind te zijn. De stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind. Bij de stem van het kind gaat het niet alleen om de concrete woorden, maar eens te meer om het filteren van die stem kijkend naar het gedrag van het kind, de ontwikkeling van het kind en de context waar binnen het kind zich beweegt.

De kernactiviteiten van Marieke betreffen de volgende:

  • Begeleiding kinderen en het bieden van ondersteuning aan hun ouders in een scheidingssituatie;
  • Jeugd- en gezinsprofessional;
  • Gezinsbegeleiding;
  • Hersteltrajecten;
  • Kindbehartiging;
  • Verzorgen (en ontwikkelen) van trainingen, workshops en lezingen over de rechten van kinderen, hun ontwikkeling, hun positie in een scheidingssituatie, de rol van de Kindbehartiger, de bijzondere curator, het parallel ouderschap alsmede het Familie- en Jeugdrecht;
  • Zelfstandig CRKBO geregistreerd docent;
  • Het voeren van lobby via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Registraties:
Kindbehartiger
Jurist Nederlands Privaatrecht inclusief minor Jeugdrecht
Kindertherapeut
Mattenspel Begeleider
Child Inclusive Mediation/Councelling
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
AGB
SKJ
CRKBO