Over Marieke Lips

AAEAAQAAAAAAAAeIAAAAJGJlNTQyN2MzLTgyNGEtNDlkMi04Njk0LThhOThjNmVhZDcxMgMarieke Lips ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. Zij is jurist van huis uit, opgeleid tot bijzondere curator in Jeugdzaken, Kindbehartiger, ontwikkelaar van het functieprofiel van de Kindbehartiger, getraind in systemisch werken en zelf trainer. Marieke zet zich vanuit haar hart, passie en professionaliteit in voor de positie van kinderen en hun rechten. Zij ondersteunt daarbij ook ouders, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar.

Dankzij haar universitaire studie Nederlands Privaatrecht, met een minor Jeugdrecht, heeft Marieke zich gespecialiseerd rondom kinderen en hun rechten. Marieke is zich na haar studie verder gaan specialiseren op het gebied van de ontwikkelingspsychologie van kinderen en betrokken geweest bij projecten rondom het Jeugdrecht. Zij heeft ervaring in het voeren van politieke lobby en verzorgt lezingen en trainingen over kinderen in een scheidingssituatie alsmede het juridisch kader. Zij schrijft columns en heeft het boek ‘Bekrast‘ alsmede het kinderboek ‘de kleine kolibrie laat zijn hart spreken‘ uitgebracht. Daarnaast heeft zij de gesprekskaarten ‘Recht uit mijn hart” ontwikkeld.

De boodschap die Marieke uitdraagt, is dat ieder kind het verdient om zo lang mogelijk kind te zijn. De stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind. Bij de stem van het kind gaat het niet alleen om woorden, maar veel meer om het feit dat een kind zijn of haar hart durft te laten spreken.

De kernactiviteiten van Marieke betreffen de volgende:

  • Belangenbehartiging kinderen en het bieden van ondersteuning aan hun ouders in een scheidingssituatie;
  • Zelfstandig jurist Familie- en Jeugdrecht;
  • Kindbehartiging;
  • Verzorgen (en ontwikkelen) van trainingen, workshops en lezingen over de rechten van kinderen, hun positie in een scheidingssituatie, de rol van de Kindbehartiger, de bijzondere curator, het parallel ouderschap alsmede het Familie- en Jeugdrecht;
  • Zelfstandig (juridisch) CRKBO geregistreerd docent;
  • Het voeren van lobby via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Lees voor meer informatie ook het artikel van KidsInbetween in IJburger nieuws – Over KidsInbetween
Beluister hier de bijdrage bij Amsterdam FM over de positie van kinderen in een scheiding en de rol van de Kindbehartiger.