Waarom KidsInbetween

KidsInbetween ziet het gezin als een blokkendoos. Een relatie en het hebben van een gezin is een voortdurend proces van het passen en meten van de diverse blokjes binnen de blokkendoos, die zo verschillend van elkaar kunnen zijn. Wanneer het met elkaar niet meer lukt als partners, is het essentieel om toch samen een nieuwe omgeving te creëren waarin een kind zorgeloos kan opgroeien en waarin een kind zich vrij kan bewegen tussen zijn ouders. Een omgeving waarbinnen alle blokjes weer op de juiste plek worden geplaatst, waar een kind zich vertrouwd voelt, het aanvoelt als een warm veilig nest zonder dat een kind tussen beide ouders hoeft te kiezen. Alleen dan kan de puurheid van een kind in tact worden gehouden, iets wat ieder kind verdient!

Visie

De stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind.
(Bij de stem van kinderen wordt er gekeken naar de context waar binnen zij zich bewegen als ook wat er achter de stem van kinderen schuil kan gaan). 

Missie

Belangenbehartiging kinderen in een scheidingssituatie, inzetten op bewust ouderschap en ertoe bijdragen dat ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen voor ondersteuning.

KidsInbetween zet de volgende zaken centraal:

  • Het behartigen van de belangen van kinderen in een scheidingssituatie;
  • Zorgdragen voor de vertaalslag van de stem van ieder kind richting ouders, verzorgers, belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld;
  • Ondersteuning aan ouders rondom de scheidingssituatie (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) en het ouderschap dat blijft;
  • Bewustwording creëren over de voelsprieten die kinderen hebben rondom de scheiding en hoe hiermee om te gaan;
  • Verbinding creëren binnen de sector;
  • Kennis overdracht door middel van trainingen.

Lees hier het artikel van KidsInbetween in IJburger nieuws – Over KidsInbetween