Parallel ouderschap

De afgelopen jaren lag de focus bij scheiding op ouders weer laten samenwerken en ‘leren met elkaar te communiceren’. Soms lukt dat niet. Ondanks dat hiertoe al pogingen zijn gedaan. Soms lukt het tijdelijk niet om de samenwerking te vinden, soms langdurig niet. Proberen samen te werken zorgt in deze situaties veelal alleen maar voor verhoging van de spanning tussen ouders en voor meer conflicten.

Het lukt niet te communiceren omdat de gevoelens en emoties nog te sterk en pijnlijk zijn. Deze kunnen de overhand krijgen in het onderlinge contact en zorgen voor verharding van de strijd. Door de strijd verliezen ouders soms de positie van de kinderen uit het oog in wat zij van hun ouders nodig hebben.

In deze scheidingssituaties kan parallel ouderschap een uitkomst bieden in de vorm van een tijdelijke of permanente oplossing. Bij ouders wordt de druk van “samen dingen doen of samen in gesprek gaan” weggenomen. Ouders wordt geleerd om te kunnen gaan accepteren dat ze het ouderschap ook los van elkaar kunnen invullen, ieder op een eigen manier, met de belangen van de kinderen voor ogen. Een manier waardoor er nog steeds sprake is van ‘gezamenlijk ouderschap’ alleen los van elkaar. Hierdoor komt er energie vrij voor ouders om zich te kunnen blijven focussen op de eigen ouderrol en de relatie met de kinderen.

Parallel ouderschap kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden.

KidsInbetween is hierin samen met haar collega van de Blauwe Beer nauw betrokken bij de stichting Schottenaanpak.

Werkwijze

Parallel ouderschap oppakken is maatwerk. Er bestaat geen standaard uitvoering. Wel gelden er een aantal basis uitgangspunten.
KidsInbetween kijkt naar behoeften en de specifieke kenmerken van ouders en kinderen. Vanuit daar wordt invulling gegeven aan het parallel ouderschap.

Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding, alsook het belang van geconcretiseerde afspraken. Dit vormt dan ook de basis van het parallel ouderschap.

Doel van de gesprekken:

  • Geconcretiseerde afspraken vormgeven.
  • Iedere ouder legt de focus op de eigen ouderrol.
  • Er wordt verbinding gemaakt met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
  • De relatie van iedere ouder en kind staat centraal en komt centraal te staan.
  • Betrokkenheid en inzet van netwerk waar nodig.

Individuele gesprekken in 5 thema’s

Onderwerpen voor de individuele gesprekken zijn :

  • Verstevigen van de eigen rol als ouder
  • Verstevigen van de verbinding ouder-kind
  • Parallel ouder zijn
  • De-escalerend communiceren
  • Betrokkenheid van het netwerk


ALGEMENE VOORWAARDEN BEGELEIDING