Training parallel ouderschap

KidsInbetween verzorgt voor professionals en instanties werkzaam binnen de jeugdsector incompany trainingen over het parallel (solo) ouderschap.

Filmpje Parallel Ouderschap

De training Parallel Ouderschap wordt zowel incompany aangeboden, middels open inschrijving en via een online leeromgeving: met theorie, artikelen, podcasts, een werkboek, oefenopdrachten, kennisvragen, certificering en SKJ accreditatie. Nadat alle stof is behandeld en de eindopdracht is ingediend en voldoende is beoordeeld, zal de certificering worden afgegeven.

Achtergrond parallel ouderschap
Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van de gezamenlijk verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind (art. 18 lid 1 IVRK) en het beginsel dat het kind niet van zijn ouders wordt gescheiden, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van het kind (art. 9 lid 1 IVRK). Als ouders gaan scheiden kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid onder druk komen te staan door communicatieproblemen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij sprake is van afstemmen en samenwerken kan overgaan in het elkaar tegenwerken, elkaar beschuldigen of proberen het eigen gelijk te halen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ouders ondanks deze strijd toch gezamenlijk verantwoordelijk kunnen blijven en dat de kinderen buiten deze strijd worden gehouden? Het parallel ouderschapstraject, waarbij beide huishoudens los van elkaar bestaan met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders, kan hier uitkomst bieden.

Parallel ouderschap werd in 2017 in de rechtspraak erkend als ouderschapsvorm:

‘Het hof stelt voorop dat co-ouderschap een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken inhoudt waarbij de ouders een gelijkwaardig aandeel in de opvoeding en verzorging van de minderjarige hebben. Voor de uitvoering hiervan dienen de ouders in staat te zijn hun gelijkwaardig aandeel in de verzorging en opvoeding zodanig op elkaar af te stemmen dat de minderjarige er van profiteert en er, in ieder geval, geen last van ondervindt. Dat kan middels een zogenaamd coöperatief ouderschap, dat inhoudt dat ouders zoveel mogelijk samenwerken, overleggen en al hun ervaringen delen. Het kan ook middels een zogenaamd parallel ouderschap, hetgeen betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders.’[1] Hof ’s-Hertogenbosch 28-12-2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5910.

De afgelopen paar jaar is de methodiek getoetst in de praktijkGeïnspireerd door het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro-Carrol en het boek ‘Blijven Staan ondanks de Storm’ van Vanessa Maes, heeft Marieke Lips van KidsInbetween de training parallel ouderschap voor professionals verder doorontwikkeld nadat de eerste training in 2018 is verzorgd.

Inhoud training

  1. Introductie
  2. Juridisch kader
  3. Hoge conflictscheiding
  4. Effect van scheiding op kinderen
  5. Contactregeling afstemmen op de leeftijd en ontwikkeling van kinderen
  6. Drie ouderschapsvormen: coöperatief, parallel en schottenaanpak
  7. Casus Peter & Mieke en sessies met ouders

Opdrachten: meerkeuzevragen, schriftelijke opdrachten en een casusopdracht. Er worden vragen gesteld over de theorie, luisterfragmenten (geluidsopnames en podcast) en filmpjes. De laatste opdracht is het maken van een geluidsopname, waarin de casusopdracht wordt geoefend.

Duur
De training kan online in de eigen tijd worden gevolgd en zal circa twee dagen in beslag nemen. Dit kan in onderdelen worden opgedeeld. Gedurende het volgen van de training zijn er persoonlijke contactmomenten met de docent, mede ingegeven vanuit de in te leveren opdrachten en een eindopdracht. Op het eind vindt er een Zoomsessie plaats.
De incompany training en open inschrijving worden gegegevn gedurende een dag van 10.00-17.00 uur met een terugkomdag via zoom van circa 2 uur.

Aanmelden & kosten
Aanmelden kan door een bericht te sturen naar lips@kidsinbetween.nl onder vermelding van de NAW gegevens, het e-mailadres en telefoonnummer. Het boek ‘Kinderen op de eerste plaats’ van Joanne Pedro Carroll dient van tevoren te worden aangeschaft. Indien deze niet meer verkrijgbaar is, kan het boek Blijven Staan Ondanks de Storm worden aangeschaft.
De kosten voor de training bedragen EUR 395,00 vrijgesteld van BTW in verband met CRKBO registratie. De training kan ook incompany ingekocht worden waarbij een maatwerk afspraak zal worden gemaakt. Wanneer de online training via de leeromgeving niet binnen twee maanden is voltooid, kan de training nogmaals voor 50% van het totaalbedrag worden aangevraagd.

Annulering
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is. Tussen 14 en 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, wordt het overige bedrag teruggestort. Hiervoor ontvangt de deelnemer een creditfactuur. Bij annulering minder dan 7 dagen voordat de training daadwerkelijk gestart is wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

SKJ
De training is tot en met 4 maart 2025 via het SKJ geaccrediteerd met 12 punten via nummer: SKJ216506

Algemene voorwaarden
Op de workshops en trainingen van KidsInbetween zijn de Algemene voorwaarden KidsInbetween Trainingen  van toepassing.

Comments are closed.