Scheiden en het kind centraal

Als partners kun je voor de beslissing komen te staan om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan. Daar komt het nodige bij kijken; emotioneel, financieel, praktisch, juridisch en rondom de kinderen. Als volwassene kun je ondersteuning krijgen in dit proces van onder andere een mediator, een advocaat, financieel planner of scheidingscoach. Ook kan een Kindbehartiger helpen daar waar het de positie van kinderen betreft. Ondersteuning geboden vanuit het perspectief van jullie kind(eren).

En de kind(eren)?
Kinderen hebben in een scheidingssituatie een andere positie. Zij kunnen niet scheiden van een ouder. Zij blijven 50% de ene ouder en 50% de andere ouder.

Alleen het beste voor kind(eren)!
Als ouder wil je het beste voor je kinderen. Je wilt voorkomen dat zij last krijgen van de scheiding en vooral wil je graag dat zij onbezorgd kunnen opgroeien.

En wie is er dan voor je kind(eren)?
De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor kinderen in een scheidingssituatie, ongeacht de leeftijd. Therapie of behandeling is niet altijd (direct) nodig.
De Kindbehartiger is er om de beleving en wensen van kinderen helder te krijgen. Om vanuit hun positie (samen met het kind, als het kind dit prettig vindt) een vertaalslag te maken naar ouders, verzorgers, andere betrokkenen en waar nodig richting het juridisch speelveld door middel van een verslag met advies.

De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) met kinderen in gesprek en spreekt ook met iedere ouder over hun beleving, de emoties rondom de scheidingssituatie alsmede communicatiepatronen rondom de kinderen. Steeds staat het belang van het kind centraal en deze wordt geconcretiseerd per situatie. De Kindbehartiger opereert vanuit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat de positie van ieder kind een plek krijgt richting de toekomst.

Stem van het kind
De Kindbehartiger is er om ieder kind zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. De Kindbehartiger heeft een coördinerende rol voor het hele gezin. Samen met het netwerk streeft de Kindbehartiger ernaar dat ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen zodat de scheiding zorgvuldig afgewikkeld kan worden op alle fronten. En vooral dat ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder kan na een scheiding.

Wanneer?
Er zijn verschillende momenten waarop wij kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer net is besloten om uit elkaar te gaan, hierbij ondersteuning nodig is voor de kinderen en/of de boodschap nog verteld moet worden aan de kinderen.
  • Wanneer ouders al een tijdje uit elkaar zijn, maar zich (opnieuw) problemen voordoen. Bij vraagstukken die raken aan kinderen in een scheidingssituatie kunnen wij meedenken.
  • Wanneer ouders een juridische procedure willen starten. De positie van kinderen verdient hierbij ook een plek. Het is belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de beleving en wensen van ieder kind en dat inzicht wordt geboden in wat er achter deze beleving schuilgaat. Zodat deze kan worden meegenomen richting de toekomst.
  • Wanneer het contact met een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden.
  • Voor juridische vraagstukken en advies rondom de scheiding en de kinderen.

Werkwijze
Lees hier meer over de werkwijze van de Kindbehartiger en in lijn hiermee de werkwijze van KidsInbetween.

Kosten
Steeds meer mensen maken de keuze om zelf te betalen voor ondersteuning. Indien nodig kan via een beschikking vanuit de Gemeente financiering worden verzorgd.
Er wordt gewerkt volgens een uurtarief van 85 euro excl. BTW dan wel worden maatwerk afspraken gemaakt voor een traject. Er is geen sprake van een wachtlijst.

Toestemming ouders
Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

  • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
  • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind

Veelgestelde vragen
Vind hier antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Deskundigheid
De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. Kidsinbetween is aangesloten bij de landelijke Beroepsorganisatie Kindbehartiger en geregistreerd bij de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Algemene voorwaarden begeleiding

ALGEMENE-VOORWAARDEN-KIDSINBETWEEN-7

Contact
Neem vandaag CONTACT op voor een vrijblijvende kennismaking.

Links
www.kindbehartiger.nl