Soort ondersteuning kind en ouders

Voor de volgende vraagstukken kan KidsInbetween benaderd worden:

 • Vraagstukken omtrent de scheiding van ouders
 • Vraagstukken omtrent de zorg- of omgangsregeling
 • Vraagstukken omtrent de ontwikkeling, identiteitsontwikkeling en hechting van kinderen
 • Vraagstukken omtrent de ondersteuning, verzorging en bescherming van kinderen
 • Vraagstukken omtrent de gezinscommunicatie
 • Vraagstukken omtrent de ouder-kindrelatie
 • Vraagstukken omtrent de loyaliteit van kinderen aan ouders
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen ouders onderling
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen (stief)broers/zussen
 • Vraagstukken omtrent het samengaan van twee gezinnen / samengestelde gezinnen

KINDBEHARTIGER, ondersteuning in een scheidingssituatie

Marieke Lips is geregistreerd Kindbehartiger en ondersteunt kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie. De regie van de ondersteuning wordt gevoerd vanuit de positie van het kind en er wordt ingezet op het ouderschap dat blijft. Scheiden en het kind centraal, is hierbij het uitgangspunt. Er wordt waar nodig samengewerkt met andere professionals, zoals mediators, advocaten, scheidingscoaches, kindertherapeuten en de Ouder Kind Teams in Amsterdam. 

Als ouder heb je de wens dat jullie kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Als ouder wil je graag inzicht in wat jullie kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Wat er verandert. En wat passende regelingen zouden zijn in jullie situatie. Therapie of behandeling is niet altijd direct nodig.

logoDe Kindbehartiger biedt in het vrijwillig kader ondersteuning en is kundig op het gebied van de gespreksvoering met kinderen, heeft kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en van wat er bij een scheiding komt kijken. Daarnaast is de Kindbehartiger bekend met het juridisch speelveld. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding, waarbij steeds de regie wordt gevoerd vanuit de positie van het kind.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruikenMaak dan een afspraak. Na het eerste oriënterende gesprek zullen samen op maat gemaakte afspraken worden gemaakt.


BIJZONDERE CURATOR IN JEUGDZAKEN
Marieke is opgeleid tot bijzondere curator. De bijzondere curator treedt op in een juridische procedure en wordt benoemd door de rechter. Vanuit een taakomschrijving vertegenwoordigt de bijzondere curator minderjarigen in een conflict met zijn/haar ouders of voogd binnen een juridische procedure. De bijzondere curator doet niet aan begeleiding of ondersteuning, maar adviseert de rechter onder andere over wat qua ondersteuning in het belang zou zijn van de minderjarige.
Een conflict kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. Het moet gaan om een wezenlijk conflict dat vraagt om de benoeming van een bijzondere curator. Te denken valt aan situaties waarbij een kind dusdanig klem komt te zitten door de hoge conflict scheiding tussen zijn/haar ouders (klemcriterium). Algemene opvoedkundige vragen kunnen geen aanleiding zijn voor de benoeming van een bijzondere curator.

Lees hier meer over de bijzondere curator.

Wens jij meer informatie over de bijzondere curator, neem dan contact op. 


GEZINSCOACHING & COUNSELING

Marieke ondersteunt als gezinscoach kinderen en ouders rondom de opvoeding en wanneer zich thuis of op school vraagstukken voordoen. Ook wordt individuele ondersteuning aangeboden aan ouders als vertrouwenspersoon.

Vanuit een systemische visie en verbindende houding ondersteunt en adviseert Marieke rondom opvoedkundige vraagstukken, wanneer zich problemen voordoen thuis, binnen de relatie of op school. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot een plan van aanpak waarmee aan de slag wordt gegaan.

Kunnen jij/jullie en jouw kind(eren) ondersteuning gebruikenMaak dan een afspraak. Na het eerste oriënterende gesprek zullen samen op maat gemaakte afspraken worden gemaakt.


KOSTEN

Steeds meer mensen maken de keuze om zelf te betalen voor ondersteuning. KidsInbetween werkt volgens een uurtarief dan wel worden maatwerk afspraken gemaakt voor een traject.
Het is ook mogelijk dat via een perspectiefplan een beschikking vanuit de Gemeente wordt afgegeven.
Er is geen sprake van een wachtlijst.


TOESTEMMING OUDERS

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind. Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de gezaghebbende ouder(s)
 • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind