OuderTeam.nu

Goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders

OuderTeam.nu is een preventief psycho-educatief programma voor aanstaande ouders en ouders die al een of meerdere kinderen hebben, dat zich richt op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Family Foundations: een effectief bewezen interventie die sterke korte en lange termijn effecten liet zien, zowel bij de ouders als het kind. 

Een positieve samenwerkingsrelatie als basis voor sterk ouderschap

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen, ook dat weten we uit onderzoek. 

Samenwerking met Pennsylvania State University

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is in samenwerking met de Pennsylvania State University een onderzoeksproject gestart dat zich richt op de samenwerkingsrelatie (coparenting) tussen ouders. Tussen maart en juni 2016 werd een pilotonderzoek uitgevoerd bij zwangere en net nieuwe ouders. Hierbij was het niet van belang of het om het eerste kindje ging. 

Professionals die deelnemen aan het onderzoek (zoals maatschappelijk werkers, JGZ-verpleegkundigen en verloskundigen), worden door de onderzoekers van Hogeschool Leiden getraind in het aanbieden van het programma. 

Doel programma OuderTeam.nu

Het doel van het programma is het verbeteren van het ouderlijk welzijn, de partnerrelatie, de oudervaardigheden en het versterken van het welzijn van het kind. Het uitgangpunt van OuderTeam.nu is dat goede zorg voor het kind begint bij goede zorg voor de ouders.

Voor ouders van nu en van later

Het programma is opgezet voor toekomstige en net beginnende ouders. Juist in deze periode (de overgang van partnerschap naar ouderschap) is het belangrijk om te investeren in hoe je in de relatie samenwerkt. Ouders hebben in deze periode veel vragen, en geven achteraf vaak aan dat ze beter geïnformeerd hadden willen zijn over de effecten van het krijgen van een kindje op de relatie. Ook professionals geven aan dat het belangrijk is hier aandacht aan te besteden. Juist de beginperiode vraagt veel afstemming tussen ouders. Zo krijgt de samenwerkingsrelatie vorm. 

Opzet programma

Het programma is zo ingericht dat ouders zowel fysieke bijeenkomsten volgen als digitaal aan de slag kunnen. Er zijn 4 fysieke bijeenkomsten en tussendoor wordt het digitale programma doorlopen. Het programma omvat de volgende elementen:

  • In verwachting
  • Samen bouwen aan het OuderTeam
  • Omgaan met tegenslag
  • Uitgerust OuderTeam
  • Zorg voor elkaar
  • Bouwen met z’n drieën
  • Problemen oplossen
  • Samen sterk

Willen jullie als toekomstig ouderstel het programma volgen, meld jullie dan aan via: lips@kidsinbetween.nl
Nadat er een bericht is ontvangen, zal er contact worden opgenomen om het programma verder toe te lichten.