LosVast

De LosVast kaarten zijn speciaal gemaakt voor professionals die werken met kinderen van gescheiden ouders en perfect te spelen na het gebruik van Het Mattenspel of Cross the Line.

LosVast gesprekskaarten

Achtergrond

De relatie tussen een ouder en kind is in de hulpverlening een veelbesproken onderwerp. De ouder-kind relatie krijgt in zijn gehele bestaan het nodige te verduren. Zeker wanneer ouders gescheiden zijn, kan deze relatie onder druk komen te staan. Vanuit de loyaliteit waar kinderen mee worstelen, maar ook vanwege de complexe dynamiek tussen ouders op ex-partner niveau. Er kunnen vele meningen en ideeën zijn die zich gaan mengen met de ideeën van een kind.

Met de LosVast kaarten kan een analyse worden gemaakt over de relatie van het kind met ieder van zijn ouders. LOS staat voor de wijze waarop een kind zich los tracht te maken of wil maken van een ouder of beide ouders. VAST staat voor de wijze waarop een kind met iedere ouder in verbinding staat. Er wordt in gegaan op gedachten die er bij een kind kunnen leven hieromtrent. Welke gevoelens er kunnen overheersen en welke overtuigingen er kunnen spelen. De kaarten bieden ook de mogelijkheid om stiefouders of steunfiguren toe te voegen aan het spel.

De kaarten hebben vooral een signaleringsfunctie. Doorvragen en aanvullende methodieken inzetten wordt sterk aanbevolen. 

Ieder kind heeft vanuit het IVRK recht om op te groeien met beide ouders en om niet onnodig te worden gescheiden van zijn ouders. De categorieën van de kaarten zijn hier dan ook op gebaseerd.

De kaarten gaan over de volgende categorieën: 

  • Wat ik vind of zeg 
  • Contact 
  • Zorgen voor 
  • Mijn stem 
  • Afspraken 
  • Mijn plek 
  • Houden van

Doorvragen en aanvullende methodieken inzetten wordt sterk aanbevolen. 

Over de ontwikkelaars

De LosVast kaarten zijn ontwikkeld door Marieke Lips,Marjolein Bruinenberg en Marlon Dijkhuizen. Marieke is de oprichter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, eigenaar van KidsInbetween en heeft tevens de gesprekskaartenRechtUitMijnHart ontwikkeld. Marjolein Bruinenberg is eigenaar van de Stem van het Kind en samen met Marlon Dijkhuizen ontwikkelaar van onder andere Het Mattenspel en Cross the Line.

Gezamenlijk ontstond de behoefte om bestaande tools te verbinden en iets te ontwikkelen waar meer ingezoomd kan worden op de relatie van een kind met ieder van zijn ouders. Waarbij ook getoetst kan worden welke overtuigingen er leven bij een kind vanwege een scheiding waardoor deze relatie onder druk kan komen te staan. 

BESTEL DE KAARTEN HIER

Comments are closed.