Relatielessen voor je kind: 10 tips voor thuis

In mei 2021 lanceerde het programma Scheiden zonder Schade de leerlijn ‘Relatievaardigheden in het onderwijs’.

Deze leerlijn moet bijdragen aan de relatievaardigheden van jongeren en kan daarmee preventief ingezet worden in het verminderen van het aantal (v)echtscheidingen en bijdragen aan de bevordering van de relatiekwaliteit. Er worden vier basis relatiekenmerken genoemd, namelijk 1) intimiteit en verbondenheid 2) jezelf kunnen blijven in relatie tot anderen en goed voor jezelf zorgen 3) goed kunnen communiceren en met conflicten kunnen omgaan en 4) commitment. De leerlijn erkent dat de houding en het gedrag ten opzichte van relaties tijdens de kinderjaren worden geleerd van de eigen familie en dat relatie-educatie in het onderwijs aanvullend is.

Als Kindbehartiger krijgen wij van gescheiden ouders wel eens de vraag hoe zij hun kinderen iets kunnen leren over hun beëindigde relatie, bijvoorbeeld om de kinderen een beter begrip te geven over waarom ouders gescheiden zijn of om te voorkomen dat de kinderen tegen dezelfde problemen aanlopen in relaties met anderen. In dit blog delen wij 10 tips voor thuis over hoe je als ouder je kind op een speelse, creatieve en positieve manier relatievaardigheden kunt meegeven.

Comments are closed.